کمیته کنترل عفونت بیمارستان فاطمه زهرا

علمی - آموزشی

دستور العمل نحوه تهیه الکل 70%

باتوجه به اینکه الکل های طبی که هم اکنون

موجودمیباشد ۹۶٪ بوده و اینکه الکل اتیلیک

۷۰٪ خاصیت ضدعفونی کنندگی دارد لذا تهیه

الکل ۷۰٪ از ۹۶٪به شرح زیر اعلام می گردد:

                        100سی سی     ۹۶gr

                        70gr                X     

با توجه به تناسب فوق ۷۳CC از محلول 96%

حاوی 70 گرم الکل اتیلیک میباشد لذا برای

 تهیه الکل 70% باید حجم فوق(73CC)را به

100CCبرسانیم که در این صورت:27=73-100

بنابراین به ازاء هر 100CC می بایست 27CC

 آب مقطر اضافه نمود.با توجه به اینکه هر

بطری الکل حدودا 600CC می باشد باید از هر

100CC الکل 96درصد 27CC را خارج و به جای 

آن آب مقطر اضافه نمود.و برای یک بطری 600CC

الکل 96درصد، 162CC راتخلیه و به جای آن آب

 مقطراضافه میکنیم.الکل حاصل 70% خواهد بود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۹ساعت 13:51  توسط ع.بهنام پور  |